top of page

Rokokko Vindu

Tidsepoke ca. 1740, 1890 og 1920

Denne typen er forbildet for smårutete vinduer og hytte- vinduer. I byene ble vinduet vanlig midt på 1700 tallet for deretter å gå av bruk i begynnelsen av 1800 årene. På den tiden var det vanskelig å lage store glassflater og resultatet ble mange små ruter i et vindu.  På landsbygda levde det frem til vårt århundre. Omkring første verdenskrig ble denne typen populær igjen. 
 

Albin Old

I 2017 lanserte vi et moderne «koblet vindu» med kun én vindusramme. Tradisjonelt har dette vinduet to rammer som er koblet sammen og fire sider som må rengjøres. Vi har bevart alle detaljer, men byttet kittfals med trefals og forenklet vasking og vedlikehold. Vinduet består av 19 mm sprosse ute og inne med Dupleks

På bildets venstre side vises et fag som vil være identisk til Albin Old. Kun en ramme med sprosser utvendig og med eller uten sprosser innvendig.

bottom of page