top of page

Moderne/Funkisstil

Tidsepoke ca. 1920 til i dag

Funkis stil vinduer har en karakteristisk stil som er preget av enkelhet, funksjonalitet og enkel geometriske former. Funksjonalismen som egen stilart fikk sitt gjennombrudd i Norge på slutten av 1920-tallet. 

Vi leverer vindusrammer i flere tresorter, PVC og aluminium og i valgfri farge.
 

bottom of page